shadow_left
Logo

"За да успее в живота, човек има нужда от три неща - добър лекар, опрощаващ свещенник и умен счетоводител "  
Из списъка на Шиндлер  

Shadow_R
   
Услуги за македонски граѓани Печат Е-мейл

Книговодствено биро Kreston Bulmar - Ќустендил, Бугарија нуди регистрација на фирми на македонски граѓани на територијата на Бугарија и зачленување сметководствени услуги потоа. Книговодствено биро Kreston Bulmar - Ќустендил е дел од меѓународната компанија Kreston International.

Компанијата е со главен предмет на активности сметководствени услуга, работни - правни услуги, даночни консултации и економски анализи.

Нашата работа се состои во професионална изработка на годишни сметки, истите ускладени со домашните и меѓународните сметководствени стандарди. Нашиот професионален тим изработува пресметки од сите области на економското работење; фискалниот систем; данокот на додадена вредност; персоналниот данок на доход; данокот на добивка и данокот на имот.

Сграда

Изработените финансиски извештаи даваат целосна информација и ја прикажуваат целосната финансиска состојба на компаниите корисни за донесување економски и стратешки одлуки. Нашето работење ја опфаќа и можноста за советување во врска со потребните извештаи, упатства, писмени и усмени одговори на сите ваши прашања поставени преку телефон, факс или e-mail.

Притоа мораме да напоменеме дека остваруваме успешна соработка со Управата за јавни приходи, Фондовите за пензиско и здравствено осигурување како и со сите други релевантни институции.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Материјално сметководство

• внес на влезни документи (приемници, калкулации на увозни добра, нивелации, отпис)
• внес на излезни документи (фактури, испратници, требовање, испратници во продавница)
• извештаи: материјални картици, биланс на магацин, лагер листа по набавки и продажни цени...
• евиденција во трговија, приемни листи на мало.

Финансиско сметководство

• внес на документ
• извештаи од главна книга
• извештаи од аналитика, пописна листа
• извештаи по работни единици
• ДДВ пријава и евиденција на влезни и излезни фактури

Пресметка на сите видови даноци

• Даноци на доход (директни даноци)
• Персонален данок на доход (ПДД)
• Данок на добивка (ДД)
• Даноци на потрошувачка (индиректни даноци)
• Данок на додадена вредност (ДДВ)
• Акцизи
• Царини
• Даноци на имот
• Данок на имот
• Данок на промет на недвижности
• Данок на наследство и подарок
• Социјални придонеси од плата

Дозволете да бидеме ваши бизнис партнери!

Контакт со нас:

Бугарија, Ќустендил, ул. Полковникот Стефан Манов 11, кат 1
Фиксен: +359 78 52 02 53; Мобилен: +359 888 733 209
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 

Пополнете ја формата доколку немате книговодствено биро и веднаш ќе ве контактираме.

Побарајте понуда сега.


Карта Кюстендил