shadow_left
Logo

"За да успее в живота, човек има нужда от три неща - добър лекар, опрощаващ свещенник и умен счетоводител "  
Из списъка на Шиндлер  

Shadow_R
   
ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ Печат Е-мейл

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Период за прием на проекти: 21.11.2017 – 23.04.2018 г.
Бюджет: 71 644 656 лв.

Основна цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.);
4) Извършват дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

Допустими проекти:
1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
4) Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА МСП И ИКТ

Период за прием на проекти: април - юни 2018 г.
Бюджет: 150 598 910 лв.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Дата на обявяване: януари 2018
Бюджет: 67 227 768,06 лева

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТИЧНО ФОКУСИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

Дата на обявяване: предстои
Бюджет: 9 779 150 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

гр. Kюстендил, ул. Полковник Стефан Манов 11, ет.1
Телефон:078 52 02 53; Мобилен телефон: 0888733209
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 
Следваща >
 
 

 

Отворени сме и за всякакъв друг вид партньорства, ако Вашите идеи са подходящи за нас.