shadow_left
Logo

"За да успее в живота, човек има нужда от три неща - добър лекар, опрощаващ свещенник и умен счетоводител "  
Из списъка на Шиндлер  

Shadow_R
   

ПОИСКАЙ ОФЕРТА


Цените са строго индивидуални. Моля попълнете посочената форма, за да получите оферта за цена за счетоводно обслужване на Вашата фирма. Ще получите отговор възможно най-бързо, но не по-късно от 24 часа. Посочената от Вас информация е строго конфиденциална и до нея ще има достъп единствено и само собственика на счетоводна къща ЛИДЕP. Неразпространяването и е гарантирано.

Лице за контакти:
БУЛСТАТ:
Телефон:
Email:
Вид на услугата:
пълно счетоводно обслужване; частично счетоводно обслужване; друга услуга ( свободен текст )
Правен статут на фирмата:
ЕТ; ЕООД; ООД; АД; свободен текст;
Регистрация по ЗДДС?
Интрастат регистрация?
Регистрация по закона за акцизите:  
Основна дейност:
търговия; услуги; производство; строителство;
други ( допълнителни бележки за дейността на фирмата, свободен текст )
Брой обекти:
(офиси, магазини, производствени помещения, складове и др.)
Приблизителен брой зает персонал по трудови правоотношения и по граждански договори:
число, свободен текст
Приблизителен брой издавани от Вас фактури на месец?
число, свободен текст
Приблизителен брой фактури за покупки на месец?
число, свободен текст
Предвиждан месечен бюджет за счетоводно обслужване?
число, свободен текст
Складова програма?
Внос и/или ВОП?
Износ и/или ВОД?
Брой банкови сметки в лева и валута:
число, свободен текст
Запитване
свободен текст